בקשה לרישום אגודה בעמותה

טופס הבקשה לרישום אגודה בעמותה לגיימינג תחרותי מיועד אך ורק לאגודות ומועדונים המשתתפים בגיימינג תחרותי.
טופס בקשה זה אינו מיועד לאנשים פרטיים.

לפני הרישום יש לקרוא את נוהל הרישום לאגודות בקישור הזה.