בעלי תפקידים

מוסדות העמותה כוללים את מוסד יושב-הראש, וועד העמותה וועדת הביקורת. בנוסף לכך, פועל בעמותה צוות מנהלה אשר מסייע בתפעול השוטף של המיזמים והפעילויות של העמותה לאורך השנה.

כלל בעלי התפקידים ובפרט בוועד העמותה, הוועדות המקצועיות, צוות המנהלה וועדת הביקורת פועלים בהתנדבות מלאה.

הוועד המנהל

הוועד המנהל הוא המוסד המוביל את העמותה המקבל את ההחלטות, ממנה וועדות מקצועיות ומטפל בניהול השוטף. בראש הוועד עומד יו"ר העמותה.

עידו ברוש

יושב ראש העמותה

גיל רונן

סגן יו"ר העמותה

רינת הראל

חברת הוועד

יואב סוכן

חבר הוועד

דניאל פרקש

חבר הוועד

מנהלה

חברי צוות המנהלה מהווים חלק חשוב בתפעול היומיומי של פעילויות העמותה לאורך השנה.

עו"ד בועז סיטי

יועץ משפטי

אייל אבן צור

ניהול מתנדבים ואדמיניסטרציה

איתיאל יקירה

רשתות חברתיות וקהילה

גל פולק

קהילת מארגני התחרויות

וועדת הביקורת

וועדת הביקורת מפקחת על פעילות העמותה והוועד, ואחראית לוודא כי הפעילות מתיישרת עם הוראות תקנון העמותה, החוק, ומטרות העמותה.

שחר בר

יו"ר וועדת הביקורת

אביב וטנברג

חבר וועדת הביקורת